Informace

Prosím, pošlete mně 224 Kč na pracovní sešit z AG na příští rok.

Prosím, aby se děti naučily básničky na závěrečnou besídku zpaměti přes víkend. Dbejte, aby to přednášely pomalu a nahlas.