Úkoly pro chybějící

  • ČJ PS str.30,31
  • M PS str. 33 +2 slovní úlohy do malého sešitu, řešení je stejné jako u úloh méně, více, jenom je tam několikrát více a několikrát méně
  • Čtení do str. 139