Úkoly pro chybějící

  • ČJ PS str.25, Učebnice cv. 6 str. 81 vypsat do sloupců podstatná jména a slovesa, naučit se zpaměti poučky o podstatných jménech a o slovesech
  • M PS str. 22
  • Čtení do str. 123