Sběr papíru

Ve dnech 24. – 26. dubna proběhne ve škole sběr papíru. V pondělí a úterý 6,30 – 8,30 a 11,30 – 15 h, ve středu pouze ráno 6,30 – 8,30 h se bude zvážený papír přijímat v gymnastickém sálu – zvenku pravý boční vchod do hlavní budovy.

 
Je potřeba papír roztřídit – noviny, časopisy, letáky dohromady, odděleně pak krabice, kartony, papírová lepenka. Bude se hodnotit množství odevzdaného papíru na 1 žáka a výsledek se započte do celoroční soutěže.