Informace

Zítra přinést M PS 3.díl.

Některé děti mají ještě 2. díl u mě, zítra ho dostanou opravený. Ty děti, které mají 2.díl doma a mají tam napsáno „dopiš“, ať to přinesou zítra dopsané. Ostatní si 2. díl už mohou nechat doma.

24. budeme spát ve škole. Jde o noc s Andersenem. Bližší informace ještě poskytnu později. Akce není povinná.