Informace

Prosím, aby děti, které chyběly si samy opsaly od kamaráda slova, jejichž pravopis se mají naučit zpaměti. Příští týden na ně budeme psát diktát. Slova si musí zapamatovat, nejde odůvodnit jejich pravopis. Pro všechny: Je třeba každý den psát pár slov jako diktát. Je to pro děti poměrně těžké a nijak jinak než neustálým opakováním se to děti nenaučí.

V recitační soutěži v 1. kategorii vyhrál první místo Vojta Nosákovec a druhé místo Maruška Přibová. Všem blahopřeji, recitovali moc pěkně. Také chválím Leničku Kropáčkovou, přestože se neumístila, moc pěkně přednášela. Vítěz však může být jen jeden.  Snad příště.