Informace

Prosím, aby děti psaly opravy i z pravopisných cvičení, které skoro denně píšeme. Vedle vždycky mohou napsat i slovo příbuzné, podle kterého poznaly dané písmenko.