Úkoly pro chybějící

  • ČJ   opsat si poznámky ze sešitu školního a přes Vánoce se celý přehled naučit. Nemusí to umět zpaměti, ale musí umět určit samohlásku, souhlásku tvrdou atd.
  • M   3 další stránky, až k dokreslení listů stromů
  • Psaní 4 další stránky