Informace

Děti mají za úkol pouze dodělat předkreslené lomené čáry. Prosím zase, abyste jim každý den dali alespoň tři větičky jako diktát, aby každý den četly nahlas pod dohledem a aby počítaly ústně nebo písemně příklady na + a – s přechodem přes 10. Přeji vám všem krásný prodloužený víkend a v pondělí se těším na shledanou s dětmi.