Pro chybějící 17.10

  • ČJ stále procvičovat druhy vět, budeme psát prověrku      PS str.23 cv. 1
  • M str.27
  • Čtení str.27
  • Prvouka opsat z malého sešitu a naučit, bude na to také prověrka