Informace

Dneska při češtině měly některé děti potíže s druhy vět. Přestože včera měly napsáno v pracovním sešitě, že se mají druhy vět naučit, vůbec nevěděly o čem je řeč. Proto včera nedostaly žádný úkol, měly se pouze naučit 4 druhy vět a co se za nimi píše. Prosím, dohlédněte, aby se to o víkendu naučily. Rozhodně zatím nebudeme nic psát, ale musí něco umět, aby bylo na čem stavět. Zatím budeme stále druhy vět určovat, ale další týden napíšeme prověrku. Na druhé straně musím pochválit děti, které uměly druhy vět hned po první hodině, aniž by se doma učily. Stále také opakujte uspořádání slov podle abecedy, určitě bude ještě jedna prověrka. Některé děti si chtějí opravit špatnou známku z minulé prověrky. Skoro celá třída zvládla bravurně úlohy „méně“, „více“. Také na tyto slovní úlohy určitě bude prověrka. A to tak, že já na tabuli napíšu zápis a děti samy napíšou rovnici, příklad a řešení, odpověď celou větou.