Informace

Prosím, nacvičte s dětmi doma jednotlivé druhy sešitů. Pokud mně žáček ukáže sešit školní,/úkol, který kontroluji tam není/- pro mě nemá úkol. Já nemohu všem dětem kontrolovat, zda úkol napsaly do správného sešitu.

Asi v pátek budeme psát písemku na větu, slovo, slabiku, písmeno. Napíšu dětem na tabuli text asi o 5 větách a děti budou jen psát slova, která najdou. Např. Najdi v páté větě třetí slovo a v něm druhou slabiku…

Dneska zase několik dětí nemělo skládací abecedu z umělé hmoty. Hráli jsme hru. Při vysvětlování nějaké jiné práce pro tyto děti ztrácím čas, který moc potřebuji. Tyto děti neměly co dělat a nudí se. Prosím, napravte to.