Informace

Dnešní písemná práce z prvouky dopadla velmi špatně. Děti si mohou známku opravit příští týden, mohou si napsat opravnou písemnou práci.

 

Dneska v naší třídě začala praxe praktikantky z pedagogické školy. Moc mě potěšila, protože třídu chválila. Děti jsou vychované, pracují, jsou ukázněné.

 

Ve středu půjdeme na koncert ZUŠ. Výuka bude probíhat v plném rozsahu.