Informace

  1. Musím pochválit spoustu dětí, když se měly naučit básničku až za týden, uměly ji už dneska. Šikulky.
  2. Příští týden bych chtěla s dětmi malovat výkres a zapojit se do soutěže Jak pomáhají lidé přírodě. Byla bych ráda, kdybyste doma promysleli nějaký obrázek. Můžete i udělat nějaký návrh do skicáku a v úterý bychom to malovali. Dělali bychom to temperou a obrysy tuší nebo fixem. Skica stačí jenom tužkou. Ale ani být nemusí, jen ať si to děti promyslí, co budou malovat. Navrhovala bych témata:      Vysazujeme nový les.  Třídíme odpad. Práce v záchranné stanici zvířat. Opravujeme čapí hnízdo. Krmíme v zimě ptáčky. Zachraňujeme žáby při migraci přes silnici. Samozřejmě můžete vymyslet něco svého.