5.2.

  • Slabikář do str. 43
  • Písanka do str. 4
  • M str. 47  jen ústně jsme tvořili slovní úlohy pomocí obrázků, počítali a porovnávali jsme počty obrázků
  • Matematické minutovky do str. 4
  • Chybějící děti  dostanou matematické minutovky  až přijdou do školy.