Informace

Pokud mají děti stránku zakroužkovanou a na ní napsané „D“, mají to za úkol číst i když tam nemají obloučky. Od teď si děti mohou dělat obloučky , ale nemusí. Některé děti čtou již plynně a obloučky jsou pro ně zbytečné. Některým dětem však jdou číst slova obtížněji, proto se vraťte ještě k Živé abecedě. Natrénujte čtení slabik a ať živou abecedu přinesou do školy a já je vyzkouším. Podotýkám, že jde pouze o dva žáky. Ostatní čtou ze Slabikáře. Na vrub Slabikáře musím říct, že je velice špatně dělaný a to co se týče lepených stránek, které i mně, přestože se Slabikářem nakládám velmi opatrně, vypadávají a i obsahu. Není Slabikář v souladu s písankou a tak se třeba dneska stalo, že písmenko, které ještě nemáme probrané ve Slabikáři jsme dneska psali. Za to se moc omlouvám.