Shrnutí týdne

V češtině nám jde už i čtení zavřených slabik, stále se zdokonalujeme. V matematice se snažíme sčítat a odčítat do sedmi bez použití prstů. Hodně dětem to už jde bez obtíží. Umíme si i sami přečíst slovní úlohu a vyřešit ji. V prvouce jsme se začali učit hodiny a musím říct, že jsem byla překvapena jak některé děti už hodiny umí. Šikulkové. Tělocvik nám jeden, ten páteční, odpadl. Byli jsme se totiž podívat na představení pátých tříd, které si děti připravily pro předškoláky. Měli jsme šplhat, nevyšlo to, tak ve středu na zkoušku a v pátek na známku. Ale nebojte se, vysvědčení už mám skoro napsané, šplh známku neovlivní. PČ proběhly s paní družinářkou, děti si modelovaly. Při VV jsme dokončili kotě v botě a tiskli jsme sněhuláka. Nástěnku dám do fotogalerie. A pátek jsme zakončili hudební výchovou, kdy jsme zpívali písničku Hrách a kroupy….Jak jsem již zmínila vysvědčení mám už skoro napsané a tak, milí rodiče, chystejte pro děti nějakou dobrou odměnu. Určitě si ji všichni zaslouží. Hezký víkend.