Informace

1.Zítra jdeme druhou hodinu do 4.A, kde žáci pro nás připravili nějaké zajímavé vánoční činnosti.

2. Za špachtle nic nevybírám, protože jsme je dostali darované.

3. Dneska děti domů přinesou letáček o sběru malých elektrických spotřebičů. Pokud něco máte, přineste to do školy. Máme na to kontejner.