25.11.

  1. Úkoly pro chybějící
  • M do str. 62
  • Slabikář str. 10
  • Psaní str. 3

2. Zítra budeme psát písemnou práci na celou hodinu. Zopakujte geometrické tvary, sčítání a odčítání do 5, porovnávání a slovní úlohy, které jsme dělali dneska.