Informace

1.Mnohokrát dēkuji Štēpánkovům, kteří mnē poslali mnoho bonbónů, abych mēla na odmēny pro dēti při soutēžích. Je to velmi milé, protože na to škola fondy nemá a musím se na tom podílet sama.

2. Pak musím pochválit Honzíka M., který jako jediný ze třídy splnil úkol navíc a zjistil, proč jsme 17. 11. doma a co slavíme. Je vidét, že žije ve velmi podnētném prostředí.

3. Prosím, poučte dēti, že když nēco při hodinē nestíhají, musí bez hlášení zavolat „nestíhám“. Stále jim to opakuji a stále se najde nékdo, kdo nestihne příklad, který dēláme společnē a já to zjistim až když to opravuji. Pomozte mně proto, prosím. Dēkuji.