Shrnutí týdne

Začali jsme číst ve Slabikáři a píšeme všichni docela dobře slabiky při diktátu. Trochu ještě musíme upevnit velikost písmenek v diktátech. Někdo nekoupil sešit 512 s linkami a prosím tedy, aby linkoval cca po 5 mm. Snazší to mají rodiče, kteří koupili sešit už s linkami. V matematice stále sčítáme a odčítáme, hrajeme různé soutěže. Řady proti sobě, děvčata proti chlapcům. Prověrky nám jdou všem bezvadně, ale prsty se při prověrce pěkně rozhýbají. Při TV jsme se začali učit vybíjenou ve družstvech, při VV jsme malovali kotě v botě a při PČ děti dělaly pracovní list z prvouky s paní družinářkou při suplování. A při prvouce jsme společně dělali také pracovní list. Děti, které to ve škole nestihly, ať si to dodělají doma. Při HV jsme se učili písničku „V zahradě na hrušce…“ S chováním dětí jsem spokojená, všichni si zvykli na školní režim, plní úkoly, učí se samostatnosti. Opravdu si nemohu na nic stěžovat. Ve čtvrtek se uvidíme na třídní schůzce, promyslete si, prosím, zda by někdo nechtěl dělat třídního důvěrníka. Ve čtvrtek ho společně zvolíme. Přeji pěkný víkend, svátek v úterý a ve čtvrtek se těším, že se všichni sejdeme.