9.11.

  • ŽA str. 46
  • Psaní str. 17
  • M str. 48
  • Prvouka str. 45

 

 

Dneska jsem zjistila, že ne všichni rodiče sledují stránky na PC.  Prosím, proto, abyste mně všichni podpisem do malého notýsku stvrdili podpisem, že víte, že třídní schůzka bude 19.11. V 1.B v 15.30.  Stačí, když napíšete:  Vím o třídní schůzce.  Podpis. Děkuji.

 

Ve středu ať si děti přinesou Slabikář.

 

Prosím, překontrolujte dětem, zda mají nůžky a lepidlo. Pokud dneska někteří nedodělali prvouku, ať to dodělají doma. Většinou neměli lepidlo.