Třídní schůzka

Vzhledem k tomu, že 12. 11. nebudu ve škole /školení/, přesunuji třídní schůzku o týden později. Třídní schůzka bude 19.11. v 15.30 h ve třídě 1.B.