9.9. informace

1.Dneska děti dostaly katalogy knih, které si můžete objednat. Pokud se vám nějaký titul bude líbit, vyplňte objednávku na konci katalogu a podepište a takto vyplněnou pošlete po dětech mně. Já ji předám řediteli.

2.Také jsem vám poslala po dětech přihlášku do všelijakých kroužků. Pokud budete mít o něco zájem, kontaktujte paní Krýchovou, na přihlášce je její telefon. Činnost kroužků je realizována mimo školu.

3. Škola vyhlásila soutěž ve sběru vybitých baterií. Pokud máte doma vybité baterie, ať je děti nosí do školy, budeme je dávat do krabičky ve třídě.

4.Úkoly pro chybějící děti

  • ŽA do str.9
  • Psaní do str. 9
  • M další stránka /kočičí cestička, vybarvi čtverečky a kolečka podle zadaného počtu/