Shrnutí týdne

Začali jsme psát do písanky. Už mám vytipované dva abonenty na psaní perem. Od písmenka psacího e budu rozdávat pera. Tedy spíš povolovat pera. Kdo bude mít uvolněnou ruku a bude psát hezké tvary písmen, bude mu dovoleno psát perem. Hlavně jde o to, aby písmena měla správný sklon. Čtení slabik nám jde, horší to je s doplňováním písmen do mřížek. Mnoha dětem jsem psala „lépe“. To znamená, že písmena měly špatně doplněna. Je třeba,  aby děti uměly slovo vytleskat a určit počet slabik. Pak samostatně vyslovit první slabiku a říct kam ta slabika patří v mřížce, stejně tak i s druhou slabikou. V matematice nám činily velké potíže trojky. O tom jsem již psala včera. Dneska dostaly děti napsat celou stránku trojek. Je to na víkend, tak ať si děti celou stránku rozdělí do několika etap.  V prvouce jsme tvořili rozvrh a i v prvouce jsme opakovali pojmy před, za, vedle…. Ne všem dětem to šlo. Ale většina dětí to umí. V HV jsme se učili písničku Kočka leze dolů… a při PČ jsme vytrhávali papír a tvořili jsme mísu s ovocem nalepováním natrhaného papíru. Při VV jsme vytvářeli desky na výkresy. Ty se všem moc povedly. No a při TV jsme šplhali, vyšplhalo jen velmi málo dětí. V lednu budu šplh známkovat, zatím budeme stále trénovat, aby v lednu byly samé jedničky. Jedničku ze šplhu dostane ten, kdo vyšplhá tak, že bude mít nohy ve výši mé hlavy. Nejhorší známku, trojku, dám tomu, kdo vůbec nevyšplhá. Jinak nálada ve třídě je velmi dobrá. V pondělí jsem měla hospitaci, pan ředitel se přišel na děti podívat. Byl velmi spokojen, děti byly ukázněné, aktivní. Chválil je, že toho už hodně umí a ve třídě, že je kázeň. Samozřejmě, že mi to udělalo radost. Krásný víkend.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *