Archiv autora: Petr Pošvic

Úkoly „navíc“…. nepovinné

Vážení rodiče. Některé děti mám ve třídě velmi pilné a učenlivé. Pokud byste chtěli děti zaměstnat, posílám některé zajímavosti, které mě zaujaly. Rozhodně to není povinné, ale pokud by děti chtěly, ať se do toho pustí. Občas sem něco nepovinného dám, pokud budete souhlasit. Úlohy si můžete stáhnout a děti mohou samostatně řešit. Já sama jsem to stáhla z internetu. Úloha Cirkus je poměrně dost náročná, ale sama si myslím, že minimálně 10 dětí ji samostatně přečte a vyřeší. Uvidíme. Pokud se do toho někdo pustíte, pošlete mně mailem řešení. Jsem moc zvědavá, kolik mám ve třídě takhle pilných dětiček. Napište mně k tomu i pocity a postřehy s jakými to vaše děti řešily.

Mimořádné opatření – uzavření školy

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

  • osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Podrobnější informace o provozu školy během jejího uzavření

  1. Vaše děti budou dostávat samostatnou práci přes webové stránky vaší třídy (přesné pokyny dostanete přes Bakaláře od vašich třídních učitelek).
  2. Práce se bude týkat všech předmětů, kromě výchov.
  3. Pokud nebudete mít přístup na internet, musí si vaše dítě sehnat informace od spolužáků, případně zajistit přístup k internetu na veřejných místech (např. knihovna ve Volyni).
  4. Kancelář školy bude v provozu každý pracovní den od 8:00 do 14:00.

Žádáme vás o dohlédnutí na samostatnou domácí práci vašich dětí, je pro ně povinná.

Zavření-školy.pdf