Logopedie

Vážení rodiče, každé úterý se budu s vašimi dětmi setkávat na logopedické hodince. Do našeho kroužku chodí šest dětí. Hodina bude rozdělena na dvě části. V první části budeme pracovat společně, pak dojde k individuálnímu nácviku hlásek. Sem na web budu vkládat to, co jsme s dětmi dělali. Byla bych ráda, abychom byli v kontaktu přes web. Klidně mně sem můžete psát dotazy, vkládat své postřehy. Minulý týden jsem si děti otestovala a zjistila jsem, že děti mluví vcelku dobře, potíže skoro všem činí hláska Ř. Dětem, prosím, dejte na příští logopedii linkovaný sešit. Budou si tam zapisovat slova, básničky atd. S dětmi je třeba každý den, alespoň 10 minut, hlásky a komunikaci trénovat.

7.10.

Hláska C

Zasměj se, dej lehce zuby k sobě, jazykem se dotýká dolních řezáků

Básnička na procvičení C

Kocourek a Micka hledí, kde je klícka. Tam v té kleci něco je, co jim nedá pokoje.

Dechové cvičení

podzimní vítr – nádech nosem, vypuštění vzduchu ústy, foukání do větrníků,

Artikulační cvičení

olizování dolního a horního rtu, vplazení jazyka, špulení

Sluchové vnímání

pohyb na písničky

Rozvoj slovní zásoby

vyprávěj podle obrázku – děti dostaly pracovní list

Automatizace hlásky

zpěv známé písničky na slabiku CA, CA…

15.10.

Opět jsme pokračovali v nácviku hlásky C. Dechová cvičení – foukání do papíru, přenášení papíru pomocí brčka, pomalý nádech, dlouhý výdech. Zadržovali jsme dech, foukali jsme brčkem do vody. Vytleskávali jsme slova s hláskou C. Děti mají v notýsku básničku, každý den by ji měly alespoň třikrát přeříkat. Mají v notýsku i vytvoření hlásky C. Nacvičovali jsme to ve škole na logopedickém kroužku.

básnička:

Na nemoc a bacily,

pro nemocné Cecily,

platí jenom citrón, čaj,

bacil skučí ajajaj.

Na závěr jsme si zahráli PEXESO.