Logopedie

Vážení rodiče, každé úterý se budu s vašimi dětmi setkávat na logopedické hodince. Do našeho kroužku chodí šest dětí. Hodina bude rozdělena na dvě části. V první části budeme pracovat společně, pak dojde k individuálnímu nácviku hlásek. Sem na web budu vkládat to, co jsme s dětmi dělali. Byla bych ráda, abychom byli v kontaktu přes web. Klidně mně sem můžete psát dotazy, vkládat své postřehy. Minulý týden jsem si děti otestovala a zjistila jsem, že děti mluví vcelku dobře, potíže skoro všem činí hláska Ř. Dětem, prosím, dejte na příští logopedii linkovaný sešit. Budou si tam zapisovat slova, básničky atd. S dětmi je třeba každý den, alespoň 10 minut, hlásky a komunikaci trénovat.

7.10.

Hláska C

Zasměj se, dej lehce zuby k sobě, jazykem se dotýká dolních řezáků

Básnička na procvičení C

Kocourek a Micka hledí, kde je klícka. Tam v té kleci něco je, co jim nedá pokoje.

Dechové cvičení

podzimní vítr – nádech nosem, vypuštění vzduchu ústy, foukání do větrníků,

Artikulační cvičení

olizování dolního a horního rtu, vplazení jazyka, špulení

Sluchové vnímání

pohyb na písničky

Rozvoj slovní zásoby

vyprávěj podle obrázku – děti dostaly pracovní list

Automatizace hlásky

zpěv známé písničky na slabiku CA, CA…

15.10.

Opět jsme pokračovali v nácviku hlásky C. Dechová cvičení – foukání do papíru, přenášení papíru pomocí brčka, pomalý nádech, dlouhý výdech. Zadržovali jsme dech, foukali jsme brčkem do vody. Vytleskávali jsme slova s hláskou C. Děti mají v notýsku básničku, každý den by ji měly alespoň třikrát přeříkat. Mají v notýsku i vytvoření hlásky C. Nacvičovali jsme to ve škole na logopedickém kroužku.

básnička:

Na nemoc a bacily,

pro nemocné Cecily,

platí jenom citrón, čaj,

bacil skučí ajajaj.

Na závěr jsme si zahráli PEXESO.

22.10.

Procvičovali jsme hlásku C. Děti dostaly spoustu slov s hláskou C, která by měly alespoň chvilku denně trénovat. Začali jsme upevňovat hlásku S. Úsměv, zuby lehce k sobě, jazyk se dotýká dolních řezáků. Opět jsme dělali dechová cvičení, foukali jsme do peříčka, gymnastiku mluvidel a jazyka. Vyprávěli jsme příběh podle obrázků pro rozvoj slovní zásoby. Nechyběly ani grafomotorická cvičení.

5.11.

Hláska S

Dětem jsem nakopírovala slova na procvičení výslovnosti hlásky S. Je třeba každý den alespoň chviličku s dětmi trénovat výslovnost. Dneska jsme opět prováděli dechová cvičení. Čichali jsme vůni, hráli foukací hru s pinpongovým míčkem. Při artikulačních cvičeních jsme rozhýbali jazýček. Sluchové vnímání jsme rozvíjeli hledáním ztraceného budíku. Slovní zásobu jsme rozvíjeli povídáním o obrázku na pracovním listu. Rozvíjeli jsme i grafomotoriku kreslením hada. Pracovní list mají děti přinést domů.

12.11.

Hláska Z

Vzdušný proud je veden žlábkem ve středu jazyka na kolmo postavené dolní zuby, rty se prodlouží do úsměvu, bzučíme jako moucha

Dechová cvičení, artikulační cvičení – vyplazovat jazyk, olizovat, nafouknutí tváří… Sluchová paměť – děti dokončili obrázek podle mých pokynů – nad, pod… Rozvoj slovní zásoby – nakopírovaný list – vyprávět, co je na obrázku. Grafomotorická cvičení – pracovní list č.1

19.11.

Děti dostaly spoustu slov , kde se vyskytuje hláska Z. Každý den je třeba chvilku trénovat. Jako každou hodinu jsme dělali dechová cvičení, artikulační cvičení, vyprávěli jsme podle obrázku / děti mají obrázek doma/, zpívali jsme známé písničky na slabiku Za, Ze…Na závěr jsme dělali grafomotorická cvičení a zahráli jsme si písmenkové pexeso.

26.11.

Dneska jsme procvičovali hlásku Č. Protože byly v kroužku pouze dvě děti, chtěla bych hlásku Č probírat ještě příště. Ostatní byli nemocní.

3.12.

 1. Motivační text O Čestmírovi
 2. Dechová cvičení – peříčko
 3. Artikulační cvičení – práce s mluvidly – čertík, olizování…
 4. sluchové a zrakové vnímání – rýmy, urči postavení hlásky „Č“ ve slově
 5. rozvoj slovní zásoby – vyprávěj příběh
 6. automatizace hlásky v básničkách
 7. grafomotorická cvičení – viz. pracovní list

Děti dostaly přehled slov s hláskou „Č“, je třeba každý den alespoň chviličku s dětmi pracovat

10. prosince logopedie nebyla, byla jsem nemocná.

17. 12.

Hláska Š

Dneska jsme procvičovali hlásku Š. Mírně našpulíme rty, hrot jazyka se mírně opírá o dolní zuby.

Opět jsme zahájili hodinu správným dýcháním. Docela jsme se pobavili, podfukovali jsme papírový balónek, soutěžili jsme mezi sebou, kdo bude první v cíli. Pak jsme zpracovávali pracovní listy, které si děti odnesly domů. Nakonec jsme si zahráli pexeso s obrázky s písmenkem Š.

7.1. 2020

Nácvik hlásky Š – opakování

Motivace – příběh o Kulíškovi, vyprávěli jsme si o Vánocích

Dechová cvičení

Artikulační cvičení – práce s jazykem, rty a měkkým patrem

Rozvoj slovní zásoby – vyprávění příběhu

Grafomotorická cvičení

Děti dostaly pracovní listy, které jsme vypracovali na kroužku logopedie a list na kterém jsou slova na procvičení hlásky Š ve slovech. Je třeba každý den chvilku trénovat. Můžete zkusit s dětmi i jazykolam, který je na konci stránky.

14.1.

Nácvik hlásky Ž

Rty se mírně vyšpulí, jazyk se lehce dotýká dolních zubů.

 1. Motivace – čtení příběhu Žabí život
 2. Dechová cvičení – dostaň žábu do rybníčku – foukání brčkem do papíru
 3. Artikulační cvičení – žabka Žofka posílá pusu Evženovi – pohyblivost jazyka, rtů
 4. Rozvoj slovní zásoby – děti dostaly slova s hláskou ž na začátku, konci a uprostřed slov – každý den cvičit alespoň 5 minut
 5. Zrakové a sluchové vnímání – hra na žabky – sluchová hra
 6. Grafomotorická cvičení – žabí skoky

Hláska Ž

 1. Motivace – příběh o žížale Julii
 2. Dechová cvičení – čmelák, přivoníme ke kytičce, větrníček
 3. Artikulace
 4. Zrakové a sluchové vnímání- zvuky kolem nás,
 5. Grafomotorická cvičení – pracovní listy – obrázkové čtení Dva bažanti

Hráli jsme hru na piráty, na papouška Žaka.

28.1.

Vzhledem k tomu, že na logopedii byly pouze dvě žákyně, dělaly jsme pouze dechová cvičení a pak jsme hrály hry. Hlásku L budeme procvičovat až budeme v plné sestavě.

11.2.

Procvičovali jsme hlásku L. Jazykem jsme “ natírali“ patro jako malíř pokojů strop. Hráli jsme hru Na žraloka a Poznej, co se změnilo. Pozorně jsme poslouchali čtený text, děti odpovídaly na na mé otázky, které se týkaly čteného textu. Samozřejmě byla i dechová cvičení, grafomotorická cvičení. Dětem jsem rozdala lístečky, kde jsou informace ohledně platby kroužku na 2. pololetí. Pokud nechcete, aby vaše díte na kroužek docházelo, neplaťte, ale oznamte to vedení školy.

18.2.

Začali jsme procvičovat hlásku R. Dětem jsem rozdala slova, ve kterých se hláska R vyskytuje. Vzhledem k tomu, že všechny děti zvládají hlásku R, potažmo i ostatní hlásky, diskutovali jsme, jestli ještě bude kroužek logopedie pokračovat. Všechny děti chtějí na kroužek docházet, budeme tedy pokračovat. Ještě se soustředíme v budoucnosti na hlásku Ř a pak budeme rozvíjet komunikaci, budeme hrát různé hry.

25.2.

Dneska jsme hráli pouze samé hry. Na piráty, pexeso, co se změnilo, najdi budík…

3.3.

Hláska Ř

Dneska jsme se věnovali poslední hlásce. Jako vždy jsme dělali dechová a artikulační cvičení. Hráli jsme pexeso s obrázky s písmenem Ř. Děti mně převyprávěly příběh Jak jel Oldík na výlet. Samozřejmě jsme nemohli vynechat hru Na žraloky. Příští schůzky se budeme věnovat upevňování probraných hlásek, rozvoji komunikace a budeme hrát hry.