Logopedie

Vážení rodiče, každé úterý se budu s vašimi dětmi setkávat na logopedické hodince. Do našeho kroužku chodí šest dětí. Hodina bude rozdělena na dvě části. V první části budeme pracovat společně, pak dojde k individuálnímu nácviku hlásek. Sem na web budu vkládat to, co jsme s dětmi dělali. Byla bych ráda, abychom byli v kontaktu přes web. Klidně mně sem můžete psát dotazy, vkládat své postřehy. Minulý týden jsem si děti otestovala a zjistila jsem, že děti mluví vcelku dobře, potíže skoro všem činí hláska Ř. Dětem, prosím, dejte na příští logopedii linkovaný sešit. Budou si tam zapisovat slova, básničky atd. S dětmi je třeba každý den, alespoň 10 minut, hlásky a komunikaci trénovat.

7.10.

Hláska C

Zasměj se, dej lehce zuby k sobě, jazykem se dotýká dolních řezáků

Básnička na procvičení C

Kocourek a Micka hledí, kde je klícka. Tam v té kleci něco je, co jim nedá pokoje.

Dechové cvičení

podzimní vítr – nádech nosem, vypuštění vzduchu ústy, foukání do větrníků,

Artikulační cvičení

olizování dolního a horního rtu, vplazení jazyka, špulení

Sluchové vnímání

pohyb na písničky

Rozvoj slovní zásoby

vyprávěj podle obrázku – děti dostaly pracovní list

Automatizace hlásky

zpěv známé písničky na slabiku CA, CA…

15.10.

Opět jsme pokračovali v nácviku hlásky C. Dechová cvičení – foukání do papíru, přenášení papíru pomocí brčka, pomalý nádech, dlouhý výdech. Zadržovali jsme dech, foukali jsme brčkem do vody. Vytleskávali jsme slova s hláskou C. Děti mají v notýsku básničku, každý den by ji měly alespoň třikrát přeříkat. Mají v notýsku i vytvoření hlásky C. Nacvičovali jsme to ve škole na logopedickém kroužku.

básnička:

Na nemoc a bacily,

pro nemocné Cecily,

platí jenom citrón, čaj,

bacil skučí ajajaj.

Na závěr jsme si zahráli PEXESO.

22.10.

Procvičovali jsme hlásku C. Děti dostaly spoustu slov s hláskou C, která by měly alespoň chvilku denně trénovat. Začali jsme upevňovat hlásku S. Úsměv, zuby lehce k sobě, jazyk se dotýká dolních řezáků. Opět jsme dělali dechová cvičení, foukali jsme do peříčka, gymnastiku mluvidel a jazyka. Vyprávěli jsme příběh podle obrázků pro rozvoj slovní zásoby. Nechyběly ani grafomotorická cvičení.

5.11.

Hláska S

Dětem jsem nakopírovala slova na procvičení výslovnosti hlásky S. Je třeba každý den alespoň chviličku s dětmi trénovat výslovnost. Dneska jsme opět prováděli dechová cvičení. Čichali jsme vůni, hráli foukací hru s pinpongovým míčkem. Při artikulačních cvičeních jsme rozhýbali jazýček. Sluchové vnímání jsme rozvíjeli hledáním ztraceného budíku. Slovní zásobu jsme rozvíjeli povídáním o obrázku na pracovním listu. Rozvíjeli jsme i grafomotoriku kreslením hada. Pracovní list mají děti přinést domů.

12.11.

Hláska Z

Vzdušný proud je veden žlábkem ve středu jazyka na kolmo postavené dolní zuby, rty se prodlouží do úsměvu, bzučíme jako moucha

Dechová cvičení, artikulační cvičení – vyplazovat jazyk, olizovat, nafouknutí tváří… Sluchová paměť – děti dokončili obrázek podle mých pokynů – nad, pod… Rozvoj slovní zásoby – nakopírovaný list – vyprávět, co je na obrázku. Grafomotorická cvičení – pracovní list č.1

19.11.

Děti dostaly spoustu slov , kde se vyskytuje hláska Z. Každý den je třeba chvilku trénovat. Jako každou hodinu jsme dělali dechová cvičení, artikulační cvičení, vyprávěli jsme podle obrázku / děti mají obrázek doma/, zpívali jsme známé písničky na slabiku Za, Ze…Na závěr jsme dělali grafomotorická cvičení a zahráli jsme si písmenkové pexeso.

26.11.

Dneska jsme procvičovali hlásku Č. Protože byly v kroužku pouze dvě děti, chtěla bych hlásku Č probírat ještě příště. Ostatní byli nemocní.

3.12.

  1. Motivační text O Čestmírovi
  2. Dechová cvičení – peříčko
  3. Artikulační cvičení – práce s mluvidly – čertík, olizování…
  4. sluchové a zrakové vnímání – rýmy, urči postavení hlásky „Č“ ve slově
  5. rozvoj slovní zásoby – vyprávěj příběh
  6. automatizace hlásky v básničkách
  7. grafomotorická cvičení – viz. pracovní list

Děti dostaly přehled slov s hláskou „Č“, je třeba každý den alespoň chviličku s dětmi pracovat